Νέα

July 27, 2018

Τριμηνιαίο άριστο ταξίδι υπαλλήλων

Έχουμε πάνω από 700 υπαλλήλους σε ήχο καμπάνας Guan και 200 σε Shen Zhen. Δεδομένου ότι μόνο τρία teamates, αιωρούνται έχουν χτίσει μια τεχνική ομάδα μηχανικών Ε&Α 42.

Στοιχεία επικοινωνίας