Νέα

March 27, 2019

2019 συνεδρίαση των σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων

Αρχίστε του Μαρτίου, είχαμε τη δεύτερη φορά τις σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων συνανμένος το 2016. Συγκρίνοντας πρίν εκπαιδεύει τις συνεδριάσεις, το πιό διαφορετικό θέμα ήταν ότι κάποια άριστα μεσαία στελέχη θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την εμπειρία και ιδέες τους σε αυτήν την συνεδρίαση. Για τις τελευταίες 6 ώρες, αυτή η συνεδρίαση τελείωσε επιτυχώς. Όχι μόνο μερικοί συμμετέχοντες κέρδισαν τα βραβεία, αλλά όλα τους πήραν επίσης πολλά κέρδη στη διαχείριση.

 

Στοιχεία επικοινωνίας